Είστε εδώ

Ιστορικό & Λειτουργία

Το Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Athener Schule είναι ένα αυτοδιοικούμενομη κερδοσκοπικό σχολείο. Ιδρύθηκε το 1978 από τον Ελληνογερμανικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο για να λύσει πραγματικά εκπαιδευτικά προβλήματα, βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών.

Μέλη του συλλόγου είναι οι γονείς των μαθητών (Έλληνες και Γερμανοί), καθώς και όσοι πιστεύουν στο σκοπό του συλλόγου, που είναι η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στηριζόμενης στις διαχρονικές αξίες της κλασικής παιδείας. Το Σχολείο διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από γονείς μαθητών και εκλέγεται μία φορά ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των γονέων. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρονται εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Σχολείου, τους στόχους του και τις προοπτικές του.  Συνεργάζεται διαρκώς και κοντά με το εκπαιδευτικό προσωπικο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και το διοικητικό προσωπικό για τη λειτουργική καθημερινότητα, μια συγχορδία που διατηρείται ενεργή και καινοτόμα για 40+ χρόνια.