Είστε εδώ

Ιστορικό & Λειτουργία

Το Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Athener Schule είναι ένα αυτοδιοικούμενομη κερδοσκοπικό σχολείο. Ιδρύθηκε το 1978 από τον Ελληνογερμανικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο για να λύσει πραγματικά εκπαιδευτικά προβλήματα, βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών.

Μέλη του συλλόγου είναι οι γονείς των μαθητών (Έλληνες και Γερμανοί), καθώς και όσοι πιστεύουν στο σκοπό του συλλόγου, που είναι η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στηριζόμενης στις διαχρονικές αξίες της κλασικής παιδείας. Το Σχολείο διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από γονείς μαθητών και εκλέγεται μία φορά ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των γονέων. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρονται εθελοντικά και αφιλοκερδώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

Την επιλογή του εκπαιδευτικού, του διοικητικού και του βοηθητικού προσωπικού. Επιλέγει συνεργάτες με αυξημένα προσόντα, εμπειρία, μεταπτυχιακά. Φροντίζει, όσο είναι εφικτό, να προσλαμβάνει δασκάλους γερμανικής καταγωγής, ή δασκάλους που έχουν ζήσει στη Γερμανία λόγω σπουδών ή μετανάστευσης, ή γνωρίζουν καλά την γερμανική γλώσσα, την κουλτούρα και τα γερμανικά δρώμενα, ώστε να αντιπροσωπεύεται το γερμανικό στοιχείο στο σχολείο μας όσο το δυνατό καλύτερα.

Την οικονομική διαχείριση του σχολείου. 

Το πρόγραμμα μεταφοράς των μαθητών. Το σχολείο διαθέτει μικρά λεωφορεία για ευελιξία και μικρούς χρόνους διαδρομών.

Το κτίριο και τις υποδομές 

Οι πόροι του Σχολείου προέρχονται από τις εισφορές των μελών του Συλλόγου (τα δίδακτρα), από τα έσοδα εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου.