Είστε εδώ

Ο Ρόλος των Γονέων

Στο σχολείο μας οι σχέσεις μαθητών, γονέων και δασκάλων είναι πολύ πιο πλούσιες και πιο ουσιαστικές από ότι σε άλλα σχολεία. Ο λόγος, πέραν του μικρού αριθμού των μαθητών ανά τάξη, είναι ότι οι γονείς και το προσωπικό συνεργάζονται μαζί καθημερινά για τη λειτουργία του σχολείου στα συμβούλια, στις επιτροπές και στις εκδηλώσεις του σχολείου. Αυτό παράγει μια θετική και ουσιαστική σχέση δάσκαλου-γονιού που την καρπώνονται τα παιδιά. 

 

Η επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν είναι το τέλος της συμμετοχής των γονέων.  Οι γονείς είναι ενεργοί στις δράσεις του Σχολείου, ενισχύουν τις γιορτές, λαμβάνουν συλλογικές πρωτοβουλίες και προβάλλουν στα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο την κοινή προσπάθεια όλων μας για την ανάδειξη του αυτοδιοικούμενου χαρακτήρα του σχολείου μας και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η ενασχόληση των γονέων με το σχολείο, η κοινή προσπάθεια και η συνεργασία, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις που τις περισσότερες φορές εξελίσσονται σε πραγματικές φιλίες. Τη διάσταση αυτή του σχολείου μας τη θεωρούμε ένα βήμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για την πλαισίωση και την γνωριμία των δυο λαών, αλλά και ένα ισχυρό εφόδιο για τα παιδιά μας.