Είστε εδώ

Φιλοσοφία

Το Αthener Schule είναι ένα μοναδικό, χαρούμενο, δραστήριο, ζωντανό σχολείο που ανήκει στους μαθητές του, στους δασκάλους του και στους γονείς του. Ένα σχολείο που ενθαρρύνει τη φιλομάθεια και τη συνεργασία.

Η επιτυχία του στηρίζεται στο θερμό, οικογενειακό κλίμα που το χαρακτηρίζει, μέσα στο οποίο το κάθε παιδί έχει αδιάκοπη φροντίδα και προσοχή. 

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό και μπορεί ελεύθερα να αναπτύξει τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες του. Με το εκπαιδευτικό του έργο, το σχολείο συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Παρέχει τα ερεθίσματα που οδηγούν στην ισόρροπη και σταθερή καλλιέργεια του χαρακτήρα και στη δημιουργία στέρεων σταθερών αξιών και ιδανικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα των παιδιών να βελτιώνουν τον εαυτό τους και την κοινωνία.

Στόχος του σχολείου μας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων, αλλά και η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή. Μέσα από την οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες, το Athener Schule οδηγεί κάθε μαθητή στην απόκτηση της ικανότητας να ερευνά, να συλλέγει, να αφομοιώνει και να αξιοποιεί τη γνώση.

Το Athener Schule είναι ένα σχολείο, το οποίο χρειάζεται τη συνεργασία των γονέων για να λειτουργήσει. Είναι αυτοδιοικούμενο, γεγονός που ενισχύει την πολυφωνία, την εναλλαγή και τη συλλογική διαμόρφωση της πορείας του. Η ενασχόληση των γονέων με το σχολείο, η μεταξύ τους συνεργασία και η κοινή προσπάθεια για τη λειτουργία του τους φέρνει κοντά, δίνοντας στα παιδιά το παράδειγμα της αμοιβαίας προσφοράς και της αυτοδιαχείρισης.

Το Athener Schule στοχεύει σε μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής φέρνοντας σε επαφή τα καλά στοιχεία δύο πολιτισμών, του Ελληνικού και του Γερμανικού.