Είστε εδώ

Για την εγγραφή νέων μαθητών στο σχολείο μας, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Συμπληρώνετε τα πεδία της φόρμας και πατάτε υποβολή ή κατεβάζετε την αίτηση ενδιαφέροντος και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sekretariat@athenerschule.gr .
  2. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας και την πορεία του εκπαιδευτικού έργου που ακολουθείται πραγματοποιείται προσωπικό ραντεβού με τη διευθύντρια του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου αντίστοιχα.
  3. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αίτηση ενδιαφέροντος

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή doc
Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf

Στοιχεία Παιδιού
Στοιχεία Πατέρα
Στοιχεία Μητέρας
Γενικά Στοιχεία