Είστε εδώ

Εκπαιδευτικές Αρχές

Στο Athener Schule δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση μέσα από διάθεση έρευνας, στη δημιουργική ανάπτυξη της ιδιαίτερης προσωπικότητας του κάθε παιδιού, στη συνεργατικότητα και στην κοινωνικοποίηση.

Οι εκπαιδευτικές μας αρχές συνοψίζονται στα εξής και τηρούνται με συνέπεια:

  1. Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
  2. Σεβασμός στην μοναδικότητα κάθε παιδιού.
  3. Εφαρμογή πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων.
  4. Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας.
  5. Ενθάρρυνση σχέσεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών τάξεων.
  6. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών για την επίτευξη εκπαιδευτικής συνέχειας από τάξη σε τάξη.
  7. Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
  8. Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
  9. Καθολική συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εκπαιδευτικές, αθλητικές, κοινωνικές) με γνώμονα την αρμονική σχέση σχολείου - κοινωνίας.
  10. Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για την επίτευξη κοινών στόχων.