Ενδιαφέρεστε για εγγραφή στο σχολείο μας;

Το νηπιαγωγείο μας αποτελεί το φυτώριο του σχολείου μας, όπου τα παιδιά θα μάθουν όλα «όσα πραγματικά πρέπει να ξέρουν για το πώς να ζουν, τί να κάνουν και πώς να είναι» (Robert Fulghum). Στόχος του Νηπιαγωγείου μας είναι να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον και εκείνα τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν τα νήπια να αναπτύξουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές, σωματικές και νοητικές τους δεξιότητες. Σημαντική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής της προσωπικότητας του κάθε νηπίου μέσα στο νηπιαγωγείο. Η ανάπτυξη της ομαδικότητας αποτελεί κύριο μέλημά...

Στόχος του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή. Μέσα από την οργάνωση του ωρολόγιου αναλυτικού προγράμματος, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες οδηγεί κάθε μαθητή στην κατοχή της γνώσης καθώς επίσης και στην ικανότητα να συλλέγει και να αφομοιώνει τη γνώση. Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Η διδασκαλία των Ελληνικών μαθημάτων πλαισιώνεται από ένα πλούσιο διδακτικό και εποπτικό υλικό , το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου...
Εγγραφή στο Front page feed