Είστε εδώ

Athener Schule

Το Athener Schule είναι ένα σχολείο... δίγλωσσο

όπου η εκμάθηση των γερμανικών ξεκινά από το προνήπιο και οι δραστηριότητες γίνονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά ισχυρά προσανατολισμένο στη διαπολιτισμική παιδεία με ανοιχτούς ορίζοντες, που εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία με βάση την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους εκπαίδευσης.

αυτοδιοικούμενο και μη κερδοσκοπικό

με χαμηλά δίδακτρα, το οποίο ανήκει στον Ελληνογερμανικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ίδιους τους γονείς με ποικίλες απογευματινές δραστηριότητες και πρόγραμμα μελέτης μετά το τέλος των μαθημάτων και στις δύο γλώσσες με καρδιά!

όπως αυτοπροσδιορίζεται, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο οικογενειακό χαρακτήρα