Είστε εδώ

Η Γερμανική Γλώσσα στο Σχολείο

Η διδασκαλία των γερμανικών γίνεται καθημερινά από το προνήπιο έως την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σε ολιγομελή τμήματα.

Οι γερμανόφωνοι μαθητές διδάσκονται τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα με χρήση εκπαιδευτικού υλικού που διδάσκεται στη Γερμανία από γερμανόφωνους εκπαιδευτικούς.

Τα παιδιά αμιγώς ελληνικών οικογενειών διδάσκονται τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα. Στόχος είναι η κατάκτηση γραμματικών και συντακτικών δεξιοτήτων αλλά, κυρίως, η άνεση και η ευελιξία στον προφορικό λόγο. Έτσι, οι μαθητές εξοικειώνονται πολύ γρήγορα και με φυσικό τρόπο με την γλώσσα αυτή.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού:

  • Διδάσκονται σύγχρονα διδακτικά βιβλία και το  κατάλληλο παράπλευρο υλικό (φυλλάδια, λογοτεχνικά βιβλία)
  • Πραγματοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe και τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
  • Το μάθημα των Καλλιτεχνικών διδάσκεται και στη γερμανική γλώσσα.
  • Για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού εφαρμόζεται το καινοτόμο πρόγραμμα: «Μαθαίνω γερμανικά μέσα από τα παραμύθια». Γνωστά παιδικά παραμύθια ζωντανεύουν μέσα στην τάξη στα γερμανικά. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, τραγουδούν και παίζουν κουκλοθέατρο.
  • Στην Στ’ Δημοτικού διδάσκεται Γερμανική Γεωγραφία (Deutsche Landeskunde).  Τα παιδιά, μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό, γνωρίζουν καλύτερα τη Γερμανία. Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, τη γεωγραφία και τα ιστορικά της στοιχεία. Η διδασκαλία γίνεται στη γερμανική γλώσσα και μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν εκτός από τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους.
  • Από τη σχολική χρονιά  2012 – 2013 το σχολείο εφαρμόζει το καινοτόμο πρόγραμμα CLIL / DFU που αφορά στη συνδυασμένη εκμάθηση γνωστικού αντικειμένου και γερμανικής γλώσσας.  Τα παιδιά, ανάλογα με την τάξη, διδάσκονται Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιστορία και στα γερμανικά (επιπλέον της προβλεπόμενης από το Υπουργείο ύλης), από γερμανούς εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η γλώσσα γίνεται το μέσον για την κατανόηση και εκμάθηση ενός γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Από το 2001-2002 το σχολείο μας προετοιμάζει τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης με τα προπαρασκευαστικά απογευματινά τμήματα των VV – & V-Kurse. Οι υπεύθυνοι της γερμανικής γλώσσας του σχολείου μας έχουν συγγράψει ειδικά διαμορφωμένο υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξέτασης αυτής.