Είστε εδώ

Δημοτικό

Στόχος του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή.

Μέσα από την οργάνωση του ωρολόγιου αναλυτικού προγράμματος, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες οδηγεί κάθε μαθητή στην κατοχή της γνώσης καθώς επίσης και στην ικανότητα να συλλέγει και να αφομοιώνει τη γνώση.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

  • Η διδασκαλία των Ελληνικών μαθημάτων πλαισιώνεται από ένα πλούσιο διδακτικό και εποπτικό υλικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
  • Στην Α' τάξη συμπληρωματικά του προγράμματος εφαρμόζεται η ολική μέθοδος. Στόχος της μεθόδου είναι η αβίαστη και ευχερέστερη απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
  • Επιπλέον διδάσκεται σε όλες τις τάξεις, σε καθημερινή βάση, η γερμανική γλώσσα σε ακόμη μικρότερα τμήματα (ελληνόφωνο τμήμα - γερμανόφωνο τμήμα). Για το σχηματισμό του γερμανόφωνου τμήματος απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων μαθητών.
  • Η αγγλική ξεκινάει να διδάσκεται ως ξένη γλώσσα  από τη Πρώτη Δημοτικού.
  • Η μουσική, τα εικαστικά, η γυμναστική και η πληροφορική διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

...και Γυμνάσιο;

Τα παιδιά μας συνεχίζουν σε πληθώρα Γυμνασίων όλων των κατευθύνσεων με ιδιαίτερη επιτυχία.  Ελληνική ή ξενόγλωσση η κατεύθυνση της 2βάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε ιδιαίτερη επιτυχία στη προετοιμασία των παιδιών μας με τα κατάλληλα γνωστικά και κοινωνικά εφόδια , ώστε να είναι έτοιμα για τα επόμενα βηματά τους.

Για τη προετοιμασία για εξετάσεις Γυμνασίων το Σχολείο έχει οργανώσει προπαρασκευαστικά προγράμματα κατάλληλα για τη ενίσχυση τους και τη προετοιμασία για την διαδικασία της εξέτασης.

Η Γερμανική Σχολή ήταν ανέκαθεν από τις πρώτες επιλογές μεγάλου μέρους των αποφοίτων μας.  Το Σχολείο διαθέτει προγράμματα, ξεκινώντας από την 4η Δημοτικού, για την ενίσχυση της προσπάθειας των παιδιών μας στη διαγωνιστική διαδικασια της DSA.

Γερμανικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α1, Α2 και  DSD1.

Οι μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση υπό την επίβλεψη της συμβούλου/συντονίστριας για τη γερμανική γλώσσα στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν το Γερμανικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Α1,  Α2 KAI DSD1 (B1) αντίστοιχα.

Περισσότερα για τη Γερμανική γλώσσα στο σχολείο μας μπορείτε να μάθετε εδώ