Είστε εδώ

Δημοτικό

Στόχος του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή.

Μέσα από την οργάνωση του ωρολόγιου αναλυτικού προγράμματος, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες οδηγεί κάθε μαθητή στην κατοχή της γνώσης καθώς επίσης και στην ικανότητα να συλλέγει και να αφομοιώνει τη γνώση.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

  • Το δημοτικό λειτουργεί με βάση το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Η διδασκαλία των Ελληνικών μαθημάτων πλαισιώνεται από ένα πλούσιο διδακτικό και εποπτικό υλικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
  • Στην Α' τάξη συμπληρωματικά του προγράμματος εφαρμόζεται η ολική μέθοδος. Στόχος της μεθόδου είναι η αβίαστη και ευχερέστερη απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
  • Επιπλέον διδάσκεται σε όλες τις τάξεις, σε καθημερινή βάση, η γερμανική γλώσσα σε ακόμη μικρότερα τμήματα (ελληνόφωνο τμήμα - γερμανόφωνο τμήμα). Για το σχηματισμό του γερμανόφωνου τμήματος απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων μαθητών.
  • Η αγγλική ξεκινάει να διδάσκεται ως ξένη γλώσσα  από τη Δευτέρα Δημοτικού.
  • Η μουσική, τα εικαστικά, η γυμναστική και η πληροφορική διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
  • Όλα τα παιδιά μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο (φλογέρα) και συμμετέχουν στη χορωδία των τάξεων.

...και Γυμνάσιο;

Όσα παιδιά επιθυμούν συμμετέχουν στην προετοιμασία του τμήματος εισαγωγής στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα προετοιμασίας τόσο για τα πρότυπα όσο και για τα πειραματικά σχολεία με επιπλέον υλικό που δίνεται.

Γερμανικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α1 & Α2

Οι μαθητές της Δ’  και της Στ’ τάξης έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν σε προαιρετική γραπτή και προφορική εξέταση υπό την επίβλεψη της συμβούλου/συντονίστριας για τη γερμανική γλώσσα στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν το Γερμανικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Α1 και Α2 αντίστοιχα.

Περισσότερα για τη Γερμανική γλώσσα στο σχολείο μας μπορείτε να μάθετε εδώ