Είστε εδώ

Πρόγραμμα

Η ώρα δυνατής προσέλευσης στο Νηπιαγωγείο είναι από τις 07:30 μέχρι τις 08:30 και η αποχώρηση  από τις 13:50 μέχρι τις 14:00.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Περιλαμβάνει ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες, παράλληλα όμως εμπλουτίζεται και από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα  που προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων μέσα σ' ένα κλίμα ζεστασιάς και ασφάλειας.

Ελεύθερες δραστηριότητες

Τα παιδιά απασχολούνται στα διάφορα κέντρα μάθησης (γωνιές) με παιχνίδια του Νηπιαγωγείου, κατά την πρωϊνή προσέλευσή τους στο χώρο του, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως: γωνιές κουκλόσπιτου,  οικοδομικού υλικού, βιβλιοθήκης,  ζωγραφικής,  χειροτεχνίας κ.ά.

Το ελεύθερο παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, ελεύθερα, με όποιους φίλους τους επιθυμούν στις διάφορες γωνιές της τάξης τους.

Οργανωμένες δραστηριότητες

Οι οργανωμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο μας είναι ατομικές και ομαδικές και ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία, τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Συνδέονται με όλες τις επιστήμες του αναλυτικού προγράμματος: γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία, έκφραση και πληροφορική.

Οι δραστηριότητες αυτές ευνοούν:

 • την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
 • την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
 • τις προγραφικές και προμαθηματικές δεξιότητες

και επιτυγχάνονται μέσα από:

 • τις αισθητηριακές ασκήσεις
 • την ψυχοκινητική και περιβαλλοντική αγωγή
 • το θεατρικό παιχνίδι
 • τη χειροτεχνία
 • το κουκλοθέατρο
 • τα μουσικοκινητικά παιχνίδια
 • τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική
 • τη δανειστική βιβλιοθήκη

 

Στο νηπιαγωγείο μας χρησιμοποιείται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που έχουν συντάξει οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας. 

Παράλληλα με τις δραστηριότητες που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται και από άλλα καινοτόμα προγράμματα.

Καινοτόμο Πρόγραμμα «Η επικοινωνία δίχως βία σε παιδιά νηπιαγωγείου: «Εκπαιδεύοντας καμηλοπαρδαλάκια σε έναν κόσμο τσακαλιών»

Η επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση), ο σχηματισμός εννοιών μέσω της γλώσσας και ο σχηματισμός πλήρων προτάσεων κατά τα πρότυπα των ενηλίκων είναι αναπτυξιακά στο επίκεντρο κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στις ηλικίες αυτές θέτουμε τα θεμέλια για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά να επικοινωνούν με τον εαυτό τους και τον κόσμο· να επικοινωνούν τις ανάγκες και τα συναισθήματα τους. 

Οι δύο κύριες γλώσσες με τις οποίες  επικοινωνούμε με τους άλλους είναι στην ορολογία του M. Rosenberg  η γλώσσα της καμηλοπάρδαλης, η γλώσσα της καρδιάς και η γλώσσα του τσακαλιού.  Η γλώσσα της καμηλοπάρδαλης βασίζεται στη συμπόνια και την οικειότητα που υπάρχουν  στη φύση μας, ενώ η γλώσσα του τσακαλιού εμπεριέχει  την ενοχή, τον φόβο, την τιμωρία, τις ερμηνείες και την συνεχή επιβράβευση  είτε λεκτική είτε σωματική- η οποία όμως είναι επίκτητη συμεριφορά. 

Όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας του τσακαλιού εμπεριέχουν βία - είτε λεκτική είτε σωματική, η οποία όμως είναι επίκτητη συμπεριφορά.

Δημιουργήθηκε από τον ίδιο μια μέθοδος, η Eπικοινωνία Δίχως Βία στην οποία χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης και έκφρασης με σκοπό την επίλυση των συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο. 

Στο νηπιαγωγείο μας εφαρμόζεται ένα καινοτόμο Πρόγραμμα το οποίο βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη μέθοδο της Επικοινωνίας Δίχως Βία ή γλώσσα της καμηλοπάρδαλης. Για να μάθουμε αυτή τη γλώσσα στα παιδιά, φιλοξενούμε για μια χρονιά τη μικρή καμηλοπάρδαλη Ζίβα από την Αφρική και την επόμενη χρονιά τον Jack το τσακάλι από την κεντρική Ευρώπη. 

Η Ζίβα μας μαθαίνει τα τέσσερα βήματα για να επικοινωνήσει με τους άλλους αυθεντικά (εκφράζω αυτό που βλέπω, αυτό που αισθάνομαι , αυτό που έχω ανάγκη και αυτό που θέλω) καθώς και το «μυστικό» βήμα της ενσυναίσθησης. Επίσης, μαθαίνει στα παιδιά τον ρόλο του διαμεσολαβητή και την εκμάθηση των βημάτων, τα οποία είναι χρήσιμα να ακολουθήσουν για την ειρηνική επίλυση μιας σύγκρουσης με τους συμμαθητές τους. 

Την επόμενη χρονιά ο Jack τρυπώνει στην αυλή μας και τον βοηθάμε να θυμηθεί  τη γλώσσα της καρδιάς, την οποία έχει ξεχάσει. Τα παιδιά του ξαναθυμίζουν και του μαθαίνουν σε βάθος τη γλώσσα της καμηλοπάρδαλης και όλοι μαζί συζητάμε για τα αποτελέσματα της βίας στη ζωή μας. 

Με έναν τρόπο απλό και βιωματικό που περιλαμβάνει  ζωγραφική, κατασκευές, παραμύθια, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι και σωματική έκφραση τα παιδιά καλούνται να μάθουν τη γλώσσα της καμηλοπάρδαλης και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που εκφράζονται και επικοινωνούν με τους άλλους.

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σε μια τόσο μικρή ηλικία όπου εγκαθιδρύονται πεποιθήσεις και συμπεριφορές να δίνουμε στα παιδιά τη γνώση ώστε να μάθουν να επικοινωνούν με τους άλλους με ενσυναίσθηση, αγάπη και συμπόνια. 

 Εκπονείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Κολύμβηση

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα κολύμβησης μία φορά την εβδομάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η επαφή και εξοικείωση των νηπίων με το νερό, η βελτίωση του κινητικού τους συντονισμού και η ανάπτυξη κολυμβητικών δεξιοτήτων.

Για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021 λόγω της πανδημίας Covid-19 το μάθημα της κολύμβησης έχει αντικατασταθεί με πρόγραμμα mini-tennis.