Είστε εδώ

Aπογευματινή Ζώνη

Μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο απογευματινό πρόγραμμα " Γερμανικό Παιχνίδι"  του Νηπιαγωγείου μας . 

 

Γερμανικό Παιχνίδι

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν καθημερινά στον χώρο του νηπιαγωγείου μέχρι τις 17.00 και να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες στη γερμανική γλώσσα.

Κεντρικός στόχος είναι η εντατικοποίηση της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του δημιουργικού παιχνιδιού και παράλληλα επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς συγκεκριμένα θέματα.

Η υλοποίηση των στόχων πραγματοποιείται μέσω project ποικίλης θεματολογίας, κατά τη διάρκεια των οποίων συνδυάζονται η δραματοποίηση με τη μέθοδο του κατευθυνόμενου αυτοσχεδιασμού ή και κουκλοθεάτρου, η διεξαγωγή παιχνιδιών, η εικαστική προσέγγιση, η ζαχαροπλαστική κ.α.

Επίσης διεξάγονται παιχνίδια Φωνολογικής Επίγνωσης που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση στο στάδιο της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ παράλληλα αποτελούν εργαλείο πρώιμης παρέμβασης σε περίπτωση Μαθησιακών Δυσκολιών.

Το πρόγραμμα του Γερμανικού Παιχνιδιού είναι καθημερινό.

Φύλαξη

Το Νηπιαγωγείο μας δίνει τη δυνατότητα φύλαξης του παιδιού σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του  στη λήξη του πρωϊνού προγράμματος. 

Τα παιδιά που παραμένουν στη φύλαξη ενσωματώνονται και συμμετέχουν στο απογευματινό πρόγραμμα του "Γερμανικού Παιχνιδιού".