Είστε εδώ

Η Γερμανική Γλώσσα στο σχολείο μας

Στο γερμανικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας, τα παιδιά εισάγονται στον κόσμο του γερμανικού πολιτισμού, της γερμανικής γλώσσας και των γερμανικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Συνδυάζοντας τις εκπαιδευτικές μεθόδους εκμάθησης γλωσσών, «εμβάπτιση» και «εμβύθιση» στη νέα γλώσσα, τα παιδιά μαθαίνουν γερμανικά με τρόπο που πλησιάζει εκείνον της εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας.

Αυτό γίνεται σε ένα αποκλειστικά γερμανόφωνο περιβάλλον, όπου ακούγονται γερμανικά τραγούδια και χρησιμοποιούνται μόνο γερμανικά βιβλία, παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό.

Η γλώσσα βιώνεται μέσω των διαφόρων δράσεων και τα παιδιά τη μαθαίνουν ουσιαστικά μέσα από το παιχνίδι στην καθημερινότητά τους. Η έμφυτη περιέργεια και η λαχτάρα των παιδιών να γνωρίσουν καινούρια πράγματα αποτελούν για μας το πρόσφορο έδαφος, στο οποίο βοηθάμε να καλλιεργηθεί η αγάπη τους όχι μόνο για τη γερμανική γλώσσα αλλά και για τον γερμανικό πολιτισμό.

Μέσα από την καθημερινότητα τους προσφέρουμε ερεθίσματα που τα φέρνουν σ’ επαφή με τη γερμανική κουλτούρα, τις γερμανικές παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα.

Τα παιδιά αποκτούν τα γλωσσικά θεμέλια εκείνα, πάνω στα οποία θα χτίσουν στην πορεία τις γλωσσικές τους γνώσεις.

Εκμάθηση λεξιλογίου

Το πρόγραμμά μας αποτελείται από θεματολογίες, οι οποίες εκπονούνται είτε μέσω σχεδίων εργασίας (Project) είτε προσεγγίζονται διαθεματικά. Εμείς αφουγκραζόμαστε το ενδιαφέρον των παιδιών, προσθέτουμε τη γνωριμία τους με τη γερμανική παράδοση, ενώ ακολουθούμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Η εκμάθηση του Λεξιλογίου γίνεται με δύο βασικούς τρόπους: με την εστιασμένη και με τη μη εστιασμένη εκμάθηση λεξιλογίου. Η εστιασμένη στοχεύει σε ειδικό λεξιλόγιο συγκεκριμένης θεματολογίας, ενώ η μη εστιασμένη γίνεται με την εκμάθηση λέξεων, φράσεων και προτάσεων κατά την κατανόηση του προφορικού λόγου.

Πιο συγκεκριμένα, η εστιασμένη εκμάθηση λεξιλογίου γίνεται με δύο τεχνικές. Στην πρώτη δείχνουμε τι σημαίνει η λέξη με τη χρήση εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων, ενώ στη δεύτερη τεχνική εξηγούμε με λόγια τι σημαίνει η λέξη και αυτό γίνεται είτε μέσω μετάφρασης των «παιδιών-μεταφραστών» είτε ενδογλωσσικά.

Η μη εστιασμένη εκμάθηση λεξιλογίου γεννάται από την ανάγκη για επικοινωνία. Αυτό γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μέσα από τη ρουτίνα· τα παιδιά εκφράζουν τις ανάγκες τους, παίζουν, ακολουθούν κανόνες και εντολές και γενικά προσπαθούν να ακούσουν, να κατανοήσουν και μετέπειτα να μιλήσουν.