Είστε εδώ

Η Γερμανική Γλώσσα στο σχολείο μας

Στο γερμανικό τμήμα του Νηπιαγωγείου μας, που αποτελεί το ήμισυ του ημερήσιου προγράμματος, τα παιδιά εισάγονται στον κόσμο του γερμανικού πολιτισμού, της γερμανικής γλώσσας και των γερμανικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Εμβαπτίζονται στο γερμανικό γλωσσικό περιβάλλον μέσω της αποκλειστικής διδασκαλίας στη γερμανική γλώσσα, κατά την επιστημονική μέθοδο Berlitz.  Μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού, σαν να ήταν η μητρική τους γλώσσα, λέξεις, προτάσεις και εκφράσεις κατά την εκπαιδευτική αρχή: ακούω - καταλαβαίνω - μιλώ.

Στη γερμανική ομάδα του Νηπιαγωγείου μας η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά στα γερμανικά, ακούγονται γερμανικά τραγούδια και χρησιμοποιούνται μόνο γερμανικά βιβλία, παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό.

Η γλώσσα βιώνεται μέσω των διαφόρων δράσεων και τα παιδιά την μαθαίνουν ουσιαστικά μέσα από το παιχνίδι στην καθημερινότητά τους. Η έμφυτη περιέργεια και η λαχτάρα των παιδιών να γνωρίσουν καινούρια πράγματα αποτελούν για μας το πρόσφορο έδαφος στο οποίο βοηθάμε να καλλιεργηθεί η αγάπη τους όχι μόνο για τη γερμανική γλώσσα αλλά και το γερμανικό πολιτισμό εν γένει.

Μέσα από την καθημερινότητα τους προσφέρουμε ερεθίσματα που τα φέρνουν σ’ επαφή με τη γερμανική κουλτούρα. Έρχονται σε επαφή με τις γερμανικές παραδόσεις και τα γερμανικά ήθη και έθιμα.

Τα παιδιά αποκτούν τα γλωσσικά θεμέλια εκείνα, πάνω στα οποία θα κτίσουν στην πορεία τις γλωσσικές τους γνώσεις.

Μέθοδος εκπόνησης των δράσεων

Τα θέματα, με τα οποία ασχολούμαστε στο Γερμανικό Πρόγραμμα, έχουν ως κύριο στόχο την εκμάθηση και διεύρυνση του γερμανικού λεξιλογίου των μαθητών.

Εισάγουμε την εκάστοτε θεματολογία μέσω μιας παιδοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας που στηρίζεται στη “μέθοδο Project”. Μέσω αυτής, ο μαθητής καλείται, αρχικά, να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα εκπονηθεί το project. Στη συνέχεια, οι ιδέες των μαθητών απεικονίζονται σε πλάνο σε εμφανές σημείο της τάξης, ώστε οι ίδιοι να έχουν τον έλεγχο και την επίβλεψη της διεκπεραίωσης των πρότζεκτς. Βάσει αυτών, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχουν γλωσσικές, μαθηματικές, φυσικές και άλλες έννοιες.

Έτσι, οι μαθητές διδάσκονται το προγραμματισμένο λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα εισάγονται στις έννοιες που απαιτούνται στο Νηπιαγωγείο.