Είστε εδώ

H Αγγλική γλώσσα στο Δημοτικό

Η επαφή με την αγγλική γλώσσα αρχίζει από την Α’ Δημοτικού. Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται μέσα από παιχνίδια, τραγούδι, realia και μικρές λογοτεχνικές ιστορίες, που επαναλαμβάνονται από τους μαθητές μας μέσα από παιχνίδι ρόλων ( role play).

Στη Β’ δημοτικού οι αναγνωστικές δεξιότητες αναπτύσσονται πολύ διακριτικά μέσα από την προβολή αγγλικών υποτίτλων στις ιστορίες και τα τραγούδια, στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Συστηματικότερα τα αγγλικά διδάσκονται από την Γ΄ τάξη του δημοτικού, τρεις ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος μας είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων, η άνεση και η κατανόηση στη χρήση της γλώσσας, χωρίς τα παιδιά να χρειάζονται επιπλέον φροντιστηριακή στήριξη.

Διδακτικές μέθοδοι

Η διδακτική διαδικασία διεξάγεται μέσω συνδυαστικών προσεγγίσεων όπως η επικοινωνιακή – communicative approach, εννοιολογική λειτουργική – notional functional approach και η δομική – structural approach. Η άνεση και η ευχέρεια της γλώσσας αποκτάται σταδιακά με παιδαγωγικές δραστηριότητες ανάλογες με την ηλικία των παιδιών.

Βιβλία

Το σχολείο μας συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press, εκπρόσωποι του οποίου ενημερώνουν τους γονείς για τη φιλοσοφία και τη σωστή χρήση των βιβλίων.

Εξετάσεις

To σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο της Hellenic British Union, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Cambridge, για τη διεξαγωγή εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα.

Οι μαθητές μας στο τέλος της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις Young Learners- Starters, Movers, Flyers (A2 level common european framework) καθώς και για τα πτυχία KET και PET.