Είστε εδώ

Μεταφορά Μαθητών

Το σχολείο διαθέτει μικρά λεωφορεία και ο προγραμματισμός των δρομολογίων γίνεται πάντα με γνώμονα την μικρότερη δυνατή παραμονή των μαθητών μέσα στα σχολικά λεωφορεία.