Είστε εδώ

Απογευματινή Φύλαξη

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με αποκλειστικό στόχο τη διευκόλυνση των γονέων του σχολείου μας. Τα παιδιά μπορούν να παραμένουν στο χώρο του σχολείου, με  εποπτεία, κάνοντας προαιρετικά τα μαθήματά τους ή παίζοντας επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια ανάλογα της ηλικιακής τους βαθμίδας.