Είστε εδώ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στο απογευματινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, οι μικροί εξερευνητές μας ταξιδεύουν στον κόσμο και παρατηρούν πολιτισμικά στοιχεία διαφόρων λαών μέσω της ενδυμασίας αυτών. Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές από τις γνώριμές τους εικόνες, επιλέγουν και δημιουργούν τις δικές τους μοναδικές ενδυμασίες.