Για την εγγραφή νέων μαθητών στο σχολείο μας, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Συμπληρώνετε την αίτηση ενδιαφέροντος και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sekretariat@athenerschule.gr ή με fax στο 210 6844063.
  • Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας και με στόχο την αμοιβαία γνωριμία, κλείνουμε ένα προσωπικό ραντεβού με τη διευθύντρια του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου ανάλογα, μόνο με τους γονείς.
  • Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν ενημερώνονται οι γονείς.

Αίτηση ενδιαφέροντος