Νηπιαγωγείο / Το Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο μας αποτελεί το φυτώριο του σχολείου μας, όπου τα παιδιά θα μάθουν όλα «όσα πραγματικά πρέπει να ξέρουν για το πώς να ζουν, τί να κάνουν και πώς να είναι» (Robert Fulghum).

_MG_2737_MG_2742

Στο νηπιαγωγείο μας φοιτούν νήπια και προνήπια που γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα αλλά και εκείνα που επιθυμούν να τη μάθουν.

Στόχος του Νηπιαγωγείου μας είναι να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον και εκείνα τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν τα νήπια να αναπτύξουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές, σωματικές και νοητικές τους δεξιότητες.

Σημαντική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής της προσωπικότητας του κάθε νηπίου μέσα στο νηπιαγωγείο. Η ανάπτυξη της ομαδικότητας αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Το πρόγραμμα διέπεται από την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ικανότητες, την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία και στόχο έχει να βοηθήσει το κάθε παιδί να αγγίζει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Μέσα από πολύπλευρες δραστηριότητες και συνεργατική και εξατομικευμένη διδασκαλία, θεμελιώνεται η μάθηση και χτίζεται η προσωπικότητα και η μοναδικότητα κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Επίσης σημαντικός στόχος είναι τα νήπια να αναπτύξουν τη γερμανική γλώσσα παράλληλα με την ελληνική και να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα και των δύο πολιτισμών.

Η ελληνική και η γερμανική γλώσσα διδάσκονται σε καθημερινή βάση. Κάθε ομάδα δραστηριοποιείται τη μισή μέρα με τις Ελληνίδες νηπιαγωγούς και την άλλη μισή με τις Γερμανίδες.