Δημοτικό / Το Δημοτικό Σχολείο

Το Δημοτικό

Στόχος του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του κάθε μαθητή.

Μέσα από την οργάνωση του ωρολόγιου αναλυτικού προγράμματος, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα μέσα, τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες οδηγεί κάθε μαθητή στην κατοχή της γνώσης καθώς επίσης και στην ικανότητα να συλλέγει και να αφομοιώνει τη γνώση.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομίκευση της διδασκαλίας και η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των δυσκολιών του κάθε μαθητή.

  • Το δημοτικό λειτουργεί με βάση το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
  • Η διδασκαλία των Ελληνικών μαθημάτων πλαισιώνεται από ένα πλούσιο διδακτικό και εποπτικό υλικό, έτσι ώστε το μορφωτικό αγαθό να πληρεί όλους μας.
  • Στην Α' τάξη συμπληρωματικά του προγράμματος εφαρμόζεται η ολική μέθοδος. Στόχος της μεθόδου είναι η αβίαστη και ευχερέστερη απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και στις δύο γλώσσες.
  • Επιπλέον διδάσκεται σε όλες τις τάξεις, σε καθημερινή βάση, η γερμανική γλώσσα σε ακόμη μικρότερα τμήματα (ελληνόφωνο τμήμα - γερμανόφωνο τμήμα) από γερμανούς δασκάλους.
  • Η αγγλική έρχεται ως ξένη γλώσσα στην Τρίτη Δημοτικού, και διδάσκεται από ειδικό εκπαιδευτικό.
  • Η μουσική, τα εικαστικά, η γυμναστική και η πληροφορική διδάσκονται από ειδικούς εκπαιδευτικούς.
  • Όλα τα παιδιά μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο (φλογέρα).
  • Για όσα παιδιά το επιθυμούν, λειτουργούν οργανωμένα τμήματα εκμάθησης κιθάρας και βιολιού μετά το πέρας των ημερησίων μαθημάτων, στα οποία διδάσκουν ειδικευμένοι καθηγητές μουσικής.

... και Γυμνάσιο;

Από το 2000, το Athener Schule είναι επίσημο συνεργαζόμενο σχολείο (Κooperationschule) με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία και οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται στο σχολείο μας. 

Γερμανικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α1& Α2

Από το 2001-2002 το σχολείο μας προετοιμάζει τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης με τα προπαρασκευαστικά απογευματινά τμήματα των VV & V Kurse. Οι υπεύθυνοι της γερμανικής γλώσσας του σχολείου μας έχουν συγράψει ειδικά διαμορφωμένο υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξέτασης αυτής.