δραστηριότητες & καινοτόμες δράσεις / Στην τάξη

Comenius

Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;

Μια Σχολική Σύμπραξη που αποτελείται από ελληνικά σχολεία και σχολεία ξένων χωρών υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.


Το δικό μας πρόγραμμα Comenius:

"Differences bring us together" 

Ελλάδα, Τουρκία, Πολωνία, Κροατία και Ισπανία θα έρθουν πιο κοντά μέσα από τις διαφορές τους

Μια φορά κι έναν καιρό… ήταν η Ορθογραφία!

Μέσα από παραμύθια, λογοτεχνικά κείμενα και φιλοσοφικούς μύθους τα παιδιά μαθαίνουν ορθογραφία. Ένα φανταστικό ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών ξεκινάει βοηθώντας έτσι τα παιδιά να εξοικοιωθούν με τους βασικούς ορθογραφικούς κανόνες κάθε τάξης, να αφομοιώσουν τη θεματική ορθογραφία και τέλος να μάθουν να τη χρησιμοποιούν σωστά στο γραπτό τους λόγο. 

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Κάθε τάξη διαθέτει δική της βιβλιοθήκη με ειδικά επιλεγμένα βιβλία, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ηλικίας. Στόχος η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

Πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής

Από το 2010 εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εισαγωγή του προγράμματος ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, βελτιώνει τις αντίστοιχες δεξιότητές τους και βοηθά στην αλλαγή του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών μέσω της ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και συνεργασίας των γονέων, των εκπαιδευτικών και των άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Δεξιότητες επικοινωνίας
  • Αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων
  • Διαστάσεις αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης
  • Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
  • Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων
  • Σχολείο και πολυπολιτισμικότητα

Deutsche Landeskunde

Τα παιδιά της Στ΄ δημοτικού, μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό, γνωρίζουν καλύτερα τη Γερμανία. Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, τη γεωγραφία και τα ιστορικά της στοιχεία. Η διδασκαλία γίνεται στη γερμανική γλώσσα και μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν εκτός από τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους.

Γερμανικό παραμύθι

Από τη σχολική χρονιά 2011-12, ξεκίνησε στην Α΄και Β΄ δημοτικού το καινοτόμο πρόγραμμα: «Μαθαίνω γερμανικά μέσα από τα παραμύθια». Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και έκφρασης της γερμανικής γλώσσας με παιγνιώδη τρόπο.

Γνωστά παιδικά παραμύθια ζωντανεύουν στην τάξη έχοντας ως στόχο να προσεγγίσουν τη γερμανική γλώσσα με ευχάριστο τρόπο. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, τραγουδούν, παρακολουθούν και παίζουν κουκλοθέατρο. 

Έτσι τα παιδιά ταξιδεύοντας στην χώρα των παραμυθιών μαθαίνουν να αγαπούν τα Γερμανικά και να εκφράζονται μέσα από τη γλώσσα αυτή. 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης λαμβάνουν μέρος στον μαθητικό διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διοργανώνονται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στα πλαίσια του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης».

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Κανγκουρώ»

Φέτος το σχολείο μας για πρώτη φορά θα συμμετέχει στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Κανγκουρώ» που διενεργείται σε 52 χώρες με τη συμμετοχή 6.500.000 εκ. Μαθητών. Η «Κανγκουρώ Ελλάς» διοργανώνει το Μαθηματικό Διαγωνισμό σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών.

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Α’ και της Ε’ τάξης με διαφορετικές δράσεις κάθε φορά τιμούν την Τρίτη Ηλικία προκειμένου να κατανοήσουν την εξέχουσα σημασία που διαδραματίζει στη ζωή τους.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Τα τελευταία 2 χρόνια το σχολείο μας οργανώνει δράσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων

Οι μαθητές της Β’ τάξης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να δείξουν την αγάπη αλλά και τον σεβασμό τους στους τετράποδους φίλους μας.